Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chị Vương Thị Mơ, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được cấp visa vào ngày 02/06/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng em Sử Hoàng Kiều Duyên ở TP. Đà Nẵng được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 31/05/2017. Kiều Duyên sẽ nhập học trường đại học University of Saint Thomas thuộc tiểu bang Minnesota. Anh chị tư vấn thân…
Chúc mừng em Lê Quang Phong Chương ở TP.HCM được cấp visa du lịch Mỹ ngày 01/06/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em 1 chuyến đi vui vẻ và thành công.
Chúc mừng em Hồ Anh Tuấn ở TP. Đà Nẵng được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 30/05/2017. Hiện nay Tuấn chuẩn bị lên đường nhập học tại trường đại học Georgia State University. Anh chị tư vấn thân chúc…
Chúc mừng chị Nguyễn Huy Thoa ở TP.HCM được cấp visa du lịch Mỹ ngày 26/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng em Hồ Thị Bảo Trân học sinh trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông ở Hội An được cấp visa du học Mỹ ngày 26/05/2017. HIện nay em Bảo Trân đang chuẩn bị nhập học tại trường Houston Community College, thuộc tiểu bang Texas. Anh chị tư vấn thân…
Chúc mừng chị Trần Thị Nhiên, được nhận visa du lịch Anh vào ngày 26/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng em Nguyễn Hà Ái Duyên học sinh trường THCS Trần Cao Vân ở Duy Xuyên, Quảng Nam được cấp visa du học Mỹ ngày 26/05/2017. Anh chị tư vấn thân chúc em lên đường du học thành công, gặp nhiều may mắn và luôn đạt kết quả học…
Chúc mừng chị Lương Phạm Bích Trâm, thực hiện hồ sơ du lịch Canda ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được nhận visa vào ngày 22/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Lê Văn Tiến, thực hiện hồ sơ du lịch Canda ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được nhận visa vào ngày 22/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Page 1 of 29

Đội ngũ nhân viên