Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng em Lê Xuân Phát, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 09/01/2018. Xuân Phát sẽ nhập học trường cao đẳng Shoreline Community College ở tiểu bang Washington. Công ty…
Chúc mừng em Nguyễn Việt Phương Trân, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 03/01/2018. Phương Trân sẽ nhập học trường trung học Shiloh Hills Christian School ở tiểu bang Georgia.…
Chúc mừng em Đỗ Trúc Thy, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 29/12/2017. Trúc Thy sẽ nhập học trường Bethel Baptist School ở tiểu bang California. Công ty Thế Hệ…
Chúc mừng em Đỗ Dương Nhật Linh, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quan Hoa Kỳ cấp visa ngày 28/12/2017. Nhật Linh sẽ nhập học trường Houston Community College ở tiểu bang Texas. Công ty Thế…
Chúc mừng chị Đỗ Hoàng Bích Trâm, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Canada cấp visa ngày 27/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị những…
Chúc mừng em Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 27/12/2017. Thanh Trúc sẽ nhập học tại trường Kolbe Catheral High School ở tiểu bang Connecticut.…
Chúc mừng em Nguyễn Đỗ Anh Thư, thực hiện hồ sơ du học Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Canada cấp visa ngày 28/12/2017. Anh Thư sẽ nhập học trường Pattison High School ở Vancouver, British Columbia. Công ty Thế Hệ…
Chúc mừng chị Trần Thị Mỹ Hạnh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 26/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị…
Chúc mừng anh Hoàng Đình Đại, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 22/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng anh Lưu Kim Phú, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được Đại sứ quán Úc cấp visa ngày 18/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những chuyến…
Page 1 of 50