Chúc mừng
Thông tin và hình ảnh được đăng với sự đồng ý của khách hàng và những người liên quan
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Chúc mừng các chuyên viên tư vấn dày dạn kinh nghiệm của Thế Hệ Mới đã thi đậu chứng chỉ tư vấn giáo dục chuyên nghiệp Qualified Education Agent Counsellors (QEAC). Để hội đủ điều kiện tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ QEAC các tư vấn viên phải trải…
Page 3 of 3