Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng em Phạm Tường Vy, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 08/12/2017. Tường Vy sẽ nhập học tại trường Green River College ở tiểu bang Washington, ngôi trường nổi…
Chúc mừng anh Nguyễn Thành Nam, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 07/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc…
Chúc mừng chú Vũ Trung Đồng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 07/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân…
Chúc mừng cô Tạ Thị Phương Đông, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 07/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới…
Chúc mừng anh Bế Xấy Cốp, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 06/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc …
Chúc mừng anh Trương Hòa, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 06/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc …
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Nhơn, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 05/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Mai Anh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 05/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị…
Chúc mừng em Trần Bội Chi, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 05/12/2017. Bội Chi sẽ nhập học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học City…
Chúc mừng chú Hồ Minh Kha, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc chấp thuận cấp visa ngày 04/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú tận hưởng một chuyến đi Úc vui…