Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thảo, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 15/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị những…
Chúc mừng em Nguyễn Kim Gia Bảo, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 14/12/2017. Gia Bảo sẽ nhập học tại trường Ruskin Christian School ở tiểu bang Florida. Công…
Chúc mừng anh Huỳnh Bá Tước, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 14/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng em Nguyễn Thanh Trúc, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 14/12/2017. Thanh Trúc sẽ nhập học tại trường San Diego Mesa College ở tiểu bang California. Công…
Chúc mừng anh Bùi Minh Đông, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 13/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 11/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc…
Chúc mừng anh Nguyễn Ngọc Tân, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc cấp visa ngày 11/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng chị Bùi Thị Hồng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa kỳ cấp visa ngày 08/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị những…
Chúc mừng em Phạm Hoàng Phương Lan, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 08/12/2017. Phương Lan sẽ nhập học tại trường South Seattle College ở tiểu bang Washington, ngôi…
Chúc mừng chị Trương Thị Phương Dung, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Canada cấp visa ngày 08/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị những…