Bảo lãnh thân nhân
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Để hội đủ điều kiện nộp đơn hồ sơ bảo lãnh giúp thân nhân gia đình trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, người bảo lãnh phải là Công dân Hoa Kỳ, từ 21 tuổi trở lên và phải có đủ năng lực tài chính để bảo…
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Với tư cách là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể giúp thân nhân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách xin “Thẻ Xanh.” Để có được thẻ xanh, quý vị cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể…
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Là một thường trú nhân của Hoa Kỳ, quý vị có thể bảo lãnh thân nhân định cư Hoa Kỳ dựa trên tình trạng của quý vị. Để thực hiện điều đó, quý vị sẽ cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể chứng minh rằng…