Thị thực du lịch Canada
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Muốn đến Canada với mục đích du lịch, mọi công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu phổ thông đều phải xin thị thực du lịch. Quá trình xét duyệt hồ sơ xin thị thực du lịch Canada tại Việt Nam thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng, tùy…
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Khác với thị thực du lịch Canada thông thường loại V-1 chỉ có giá trị tối đa 10 năm và mỗi lần nhập cảnh được lưu trú không quá 6 tháng, Super Visa loại PG-1 là "siêu thị thực" có giá trị 10 năm, được phép nhập cảnh nhiều lần…