Tuyển dụng
A. Thông tin chung - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn visa du lịch. - Địa điểm làm việc: Văn phòng Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. - Thời gian nhận đơn ứng tuyển: Đang tuyển. - Thời gian phỏng vấn các ứng viên hội đủ điều kiện: 3…
A. Thông tin chung - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn du học chuyên thị trường Mỹ, Canada, Úc. - Địa điểm làm việc: Văn phòng Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. - Thời gian nhận đơn ứng tuyển: Đang tuyển. - Thời gian phỏng vấn các ứng…
A. Thông tin chung - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính. - Địa điểm làm việc: Văn phòng Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. - Thời gian nhận đơn ứng tuyển: Đang tuyển. - Phỏng vấn các ứng viên hội đủ điều kiện: 3 ngày sau khi ứng…
Chính sách tuyển dụng của Thế Hệ Mới hoàn toàn không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc hoặc ứng viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Công ty tuyển dụng nhân sự dựa theo các tố chất của ứng viên phù hợp với yêu…
Người ta thường nói "Phía trước là bầu trời", câu nói đó cũng là ngọn hải đăng dẫn lối cho chúng ta lựa chọn công việc phù hợp hoặc là một sự nghiệp dài lâu. Đừng chọn công việc mà bạn không yêu thích, hãy chọn việc bạn thích và…