Các ngày nghỉ lễ

Đội ngũ nhân viên

Các chuyên viên tư vấn của Thế Hệ Mới giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn đã được huấn luyện nghiệp vụ tại Mỹ.