Tin mới
24
04

Hoa kỳ đình chỉ nhập cư một số diện thị thực trong 60 ngày kể từ 24/04/2020

Post in Tin mới
  by
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)

Vào ngày 22/04/2020 tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald J Trump đã ban hành 1 bản tuyên bố tạm đình chỉ nhập cư một số diện thị thực trong vòng 60 ngày kể từ 24/04/2020. Nội dung của tuyên bố trên chưa được truyền thông đưa tin một cách đầy đủ nên đã gây ra sự hoang mang không cần thiết cho các đương đơn xin thị thực Hoa Kỳ. Do đó, Công ty Thế Hệ Mới xin đăng tải bản dịch trọn vẹn và chính xác của bản tuyên bố trên như sau:

 

Tuyên bố đình chỉ nhập cư những đối tượng có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19

Ban hành ngày 22/04/2020

 

Novel coronavirus 2019 (COVID-19) đã phá vỡ đáng kể sinh kế của người Mỹ. Trong Tuyên bố 9994 ngày 13 tháng 3 năm 2020 (Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến dịch bệnh Novel coravirus (COVID-19) bùng phát), tôi đã tuyên bố rằng dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ đã gây ra một trường hợp khẩn cấp quốc gia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Sau đó, người dân Mỹ đã đoàn kết đằng sau một chính sách về các chiến lược giảm thiểu, bao gồm cả sự giãn cách xã hội, để làm phẳng đường cong lây nhiễm và làm giảm sự lây lan của SARS-CoV-2, virus gây ra dịch COVID-19. Sự thay đổi hành vi cần thiết này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, với tuyên bố thất nghiệp quốc gia đạt đến mức lịch sử. Trong những ngày giữa tuyên bố khẩn cấp quốc gia đến ngày 11 tháng 4 năm 2020, hơn 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin thất nghiệp.

Trong chính quyền của hệ thống nhập cư quốc gia của chúng ta, chúng ta phải lưu tâm đến tác động của lao động nước ngoài đến thị trường lao động Hoa Kỳ, đặc biệt là trong môi trường thất nghiệp nội địa cao và nhu cầu lao động sụt giảm. Chúng ta cũng phải bảo tồn các nguồn lực quan trọng của Bộ Ngoại giao để các viên chức lãnh sự có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Ngay cả khi hàng ngũ của họ bị giảm sút do sự gián đoạn nhân sự do đại dịch gây ra, các nhân viên lãnh sự vẫn tiếp tục hỗ trợ cho công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả việc sơ tán nhiều người Mỹ bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Tôi đã xác định rằng, nếu không có sự can thiệp, Hoa Kỳ phải đối mặt với sự phục hồi kinh tế có khả năng kéo dài với tỷ lệ thất nghiệp cao liên tục nếu nguồn cung lao động vượt quá nhu cầu lao động. Nguồn cung lao động dư thừa ảnh hưởng đến tất cả người lao động và người lao động tiềm năng, nhưng nó đặc biệt có hại cho người lao động ở biên độ giữa có việc làm và bị thất nghiệp, những người thường ở vị thế “kẻ ở lại cuối cùng” của một quá trình mở rộng kinh tế và “người ra đi đầu tiên” trong một cơn co thắt kinh tế. Trong những năm gần đây, những công nhân này đã được đại diện một cách không tương xứng bởi các nhóm thiệt thòi trong lịch sử, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số khác, những người không có bằng đại học và người khuyết tật. Đây là những người lao động, ở biên độ giữa có việc làm và bị thất nghiệp, có khả năng chịu gánh nặng cung ứng lao động dư thừa không tương xứng.

Hơn nữa, thường trú nhân hợp pháp, một khi đã được chấp thuận, cũng được cấp giấy phép lao động trên thị trường mở, cho phép họ đủ điều kiện ngay lập tức để cạnh tranh cho hầu hết mọi công việc, trong bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế. Không có cách nào để bảo vệ người Mỹ đã bị thiệt thòi và thất nghiệp khỏi mối đe dọa cạnh tranh việc làm khan hiếm từ những người thường trú nhân hợp pháp mới bằng cách hướng những cư dân mới này đến các ngành kinh tế cụ thể với nhu cầu được chứng minh không được đáp ứng bởi nguồn cung lao động hiện có. Các biện pháp bảo vệ bằng phương thức xử lý thị thực nhập cư hiện tại không kịp hồi phục sau dịch COVID-19. Phần lớn các loại thị thực nhập cư không yêu cầu người sử dụng lao động phải đưa ra lời giải thích về sự mất việc làm của người lao động Hoa Kỳ. Trong khi một số thị thực dựa trên việc làm có yêu cầu chứng nhận lao động, bởi vì việc cấp thị thực diễn ra khá lâu sau khi chứng nhận được hoàn thành, nên quá trình chứng nhận lao động không thể nắm bắt được tình trạng của thị trường lao động của ngày hiện tại. Hơn nữa, việc nhận thêm thường trú nhân khi nguồn lực chăm sóc sức khỏe của chúng ta bị hạn chế sẽ đặt ra giới hạn hữu hạn của hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta tại thời điểm chúng ta cần đặt ưu tiên cho người Mỹ và cộng đồng người nhập cư hiện hữu. Trước những điều trên, tôi đã xác định rằng việc nhập cảnh, trong 60 ngày tới, của một số người ngoại quốc sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ. 

NGAY BÂY GIỜ, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hoa Kỳ, trong quyền hạn được trao cho tôi bởi Hiến pháp và luật pháp Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, bao gồm các phần 212 (f) và 215 (a) của Luật Di trú và Quốc tịch, 8 USC 1182 (f) và 1185 (a), và phần 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ, nhận thấy rằng việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của những người được mô tả trong phần 1 của tuyên bố này, trừ khi được cung cấp trong phần 2 của tuyên bố này, gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ và rằng sự nhập cảnh của họ phải tuân theo một số ngăn chặn, hạn chế và ngoại lệ nhất định. Do đó, tôi tuyên bố như sau:

Mục 1. Đình chỉ và giới hạn nhập cảnh. Việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của người ngoại quốc với tư cách là người nhập cư bị đình chỉ và giới hạn theo mục 2 của tuyên bố này.

Mục 2Phạm vi đình chỉ và giới hạn nhập cảnh. (a) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh tuân theo mục 1 của tuyên bố này sẽ chỉ áp dụng cho người ngoại quốc:

(i) đang ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vào ngày có hiệu lực của tuyên bố này;

(ii) không có thị thực nhập cư có giá trị vào ngày tuyên bố này có hiệu lực; và

(iii) không có loại giấy tờ đi lại chính thức nào ngoài thị thực (chẳng hạn như thư vận chuyển, giấy phép lên máy bay phù hợp hoặc giấy thông hành tạm thời) có giá trị vào ngày có hiệu lực của tuyên bố này hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép anh ấy hoặc cô ấy đi đến Hoa Kỳ với mục đích nhập cảnh hoặc nhập cư.

(b) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên bố này sẽ không áp dụng cho:

(i) bất kỳ thường trú nhân hợp pháp nào của Hoa Kỳ;

(ii) bất kỳ người ngoại quốc nào tìm cách vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư với tư cách là bác sĩ, y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác; để thực hiện nghiên cứu y tế hoặc nghiên cứu khác nhằm chống lại sự lây lan của dịch COVID-19; hoặc để thực hiện công việc cần thiết để chống lại, tạo phục hồi hoặc làm giảm bớt ảnh hưởng của đợt bùng phát COVID-19, như được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc người được chỉ định của họ; và bất kỳ người phối ngẫu và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người ngoại quốc đó đi cùng hoặc đi sau;

(iii) bất kỳ người nước ngoài nào xin visa vào Hoa Kỳ theo Chương trình Nhà đầu tư định cư EB-5;

(iv) bất kỳ người nước ngoài nào là vợ hoặc chồng của một công dân Hoa Kỳ;

(v) bất kỳ người nước ngoài nào dưới 21 tuổi và là con của một công dân Hoa Kỳ, hoặc là người được nhận làm con nuôi đang tìm cách vào Hoa Kỳ theo phân loại thị thực IR-4 hoặc IH-4;

(vi) bất kỳ người nước ngoài nào mà việc nhập cảnh của họ sẽ trở nên quan trọng cho mục tiêu thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, như được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc người được chỉ định của họ, dựa trên khuyến nghị của Tổng chưởng lý hoặc người được chỉ định của ông ấy;

(vii) bất kỳ thành viên nào của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và bất kỳ người phối ngẫu và con cái của một thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ;

(viii) bất kỳ người nước ngoài nào muốn vào Hoa Kỳ theo thị thực Di dân đặc biệt trong phân loại SI hoặc SQ, theo các điều kiện như Bộ trưởng Ngoại giao có thể áp đặt, và bất kỳ vợ / chồng và con của cá nhân đó; hoặc là

(ix) bất kỳ người nước ngoài nào mà sự nhập cảnh của họ trở thành quyền lợi quốc gia, như được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc người được chỉ định của họ.

Mục 3. Thực hiện và thi hành. (a) Viên chức lãnh sự sẽ xác định, theo quyết định của mình, liệu một người nhập cư có xác lập đủ điều kiện của họ cho một ngoại lệ trong phần 2 (b) của tuyên bố này hay không. Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thực hiện tuyên bố này khi áp dụng cho thị thực theo các thủ tục như Bộ trưởng Ngoại giao, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng An ninh Nội địa, có thể được thiết lập theo quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ thực hiện tuyên bố này khi áp dụng cho việc nhập cảnh của người ngoại quốc theo các thủ tục như Bộ trưởng An ninh Nội địa, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, có thể được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.

(b) Một người nước ngoài phá vỡ việc áp dụng tuyên bố này thông qua gian lận, cố ý cung cấp sai sự thật về một thực tế, hoặc nhập cảnh bất hợp pháp sẽ bị ưu tiên trục xuất bởi Bộ An ninh Nội địa.

(c) Không có điều gì trong tuyên bố này được hiểu là hạn chế khả năng của một cá nhân xin tị nạn, tình trạng tị nạn, khước từ trục xuất, hoặc bảo vệ theo Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khá, phù hợp với luật pháp của Hoa Kỳ.

Mục 4Chấm dứt. Tuyên bố này sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực và có thể được tiếp tục khi cần thiết. Bất cứ khi nào thích hợp, nhưng không quá 50 ngày kể từ ngày tuyên bố này có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, với sự tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Lao động, đề nghị tôi nên tiếp tục hay sửa đổi tuyên bố này.

Mục 5. Ngày hiệu lực. Tuyên bố này có hiệu lực vào lúc 11:59 tối giờ phía tây ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Mục 6. Các biện pháp bổ sung. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên bố này có hiệu lực, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng An ninh Nội địa, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ xem xét các chương trình không di dân và sẽ đề xuất cho tôi các biện pháp khác phù hợp để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và đảm bảo sự ưu tiên, tuyển dụng và việc làm của người lao động Hoa Kỳ.

Mục 7Mức độ nghiêm trọng. Chính sách của Hoa Kỳ là thực thi tuyên bố này đến mức tối đa có thể để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Theo đó:

(a) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố này, hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào, đều bị vô hiệu, thì phần còn lại của tuyên bố này và việc áp dụng các điều khoản của nó cho bất kỳ người hoặc hoàn cảnh nào khác sẽ không bị ảnh hưởng; và

(b) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố này, hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào, đều bị vô hiệu, vì thiếu các yêu cầu thủ tục nhất định, thì các quan chức của cơ quan hành pháp có liên quan sẽ thực hiện các yêu cầu tố tụng đó để phù hợp với hiện tại pháp luật và với bất kỳ lệnh tòa áp dụng.

Mục 8. Quy định chung. (a) Không có gì trong tuyên bố này được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:

(i) thẩm quyền được pháp luật cấp cho một bộ phận điều hành hoặc cơ quan, hoặc người đứng đầu cơ quan đó; hoặc là,

(ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Tuyên bố này sẽ được thực hiện phù hợp với luật áp dụng và tùy thuộc vào sự sẵn có của việc chiếm đoạt. (Giải thích của người dịch: Cụm từ này xác định trách nhiệm pháp lý của chính phủ đối với khoản ngân sách bị chiếm dụng để thực thi tuyên bố.)

(c) Tuyên bố này không nhằm mục đích và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích, thực chất hoặc thủ tục, có thể thi hành theo pháp luật hoặc công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các phòng ban, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của nó hoặc bất kỳ người nào khác.

Trong sự chứng kiến, tôi đã đặt tay ký tên vào ngày hai mươi hai tháng tư, năm Dương lịch hai ngàn không trăm hai mươi, và năm của nền Độc lập Hoa Kỳ thứ hai trăm bốn mươi tư.

DONALD J. TRUMP

 

Nguyên bản: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

 

Công ty Thế Hệ Mới chuyên làm visa du học, du lịch, định cư từ năm 2004.

  • TP. Hồ Chí Minh: 5 Lam Sơn, P.5, Quận Phú Nhuận. ĐT: (028) 38480099
  • TP. Đà Nẵng: 166 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê. ĐT: (0236) 3583468
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.thm.vn
  • Hotline: 084-CTY-VISA
  • Facebook: www.facebook.com/thm.vn

 

Xem 2096 lần