Định cư Mỹ
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Với tư cách là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể giúp thân nhân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách xin “Thẻ Xanh.” Để có được thẻ xanh, quý vị cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể…
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Đạo luật Di Trú và Quốc Tịch có điều khoản đặc biệt ưu đãi khi thi quốc tịch dành cho các ứng viên nào mà vào lúc nộp Đơn Xin Nhập Tịch, mẫu N-400, đã trên 65 tuổi và là thường trú nhân từ ít nhất 20 năm. Những ứng…
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Là một thường trú nhân của Hoa Kỳ, quý vị có thể bảo lãnh thân nhân định cư Hoa Kỳ dựa trên tình trạng của quý vị. Để thực hiện điều đó, quý vị sẽ cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể chứng minh rằng…
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Nhìn chung, một cá nhân muốn định cư tại Hoa Kỳ phải có giấy phép được Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận trước khi nộp đơn xin visa định cư. Giấy phép phải do một người thân đủ tiêu chuẩn hoặc chủ lao động được…
Page 2 of 2
<