Thị thực định cư Mỹ
10
10

Hướng dẫn bảo trợ tài chính cho người định cư

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Theo luật pháp Mỹ, mỗi người định cư diện bảo lãnh thân nhân phải có một người bảo trợ về tài chính. Nếu bạn chọn tài trợ cho việc định cư của thân nhân bằng cách nộp đơn theo mẫu I-130, Petition for Alien Relative, bạn phải đồng ý là người tài trợ tài chính và nộp một bản khai bảo trợ tài chính ngay thời điểm thân nhân định cự. Nếu bạn không đáp ứng đủ điều kiện tài chính lúc đó, bạn vẫn phải nộp đơn I-864, Affidavit of Support, và chịu trách nhiệm, tuy nhiên bạn và người thân của mình cũng cần phải tìm một cá nhân khác có thể đáp ứng những yêu cầu và sẵn sàng thực hiện những cam kết này để điền đơn cam kết bảo trợ.

 

Mục đích của đơn cam kết bảo trợ tài chính là gì?

Các bản khai hỗ trợ giúp đảm bảo rằng những người nhập cư mới sẽ không cần phải phụ thuộc vào lợi ích công cộng như các chương trình Food Stamps, Medicaid, Supplemental Security Income (SSI), và Temporary Assistance to Needy Families. Nếu một người mà quý vị làm đơn cam kết bảo trợ tài chính trở thành một thường trú nhân và sau đó hưởng lợi từ những chương trình lợi ích của cộng đồng, thì cơ quan cung cấp những lợi ích đó có thể yêu cầu quý vị phải hoàn trả lại số tiền đó.

 

Ai phải có một bản cam kết bảo trợ để nhập cư?

Bất cứ ai nộp đơn để trở thành một thường trú nhân thông qua một thành viên trong gia đình phải có một người tài trợ về tài chính. Người tài trợ cũng được yêu cầu rằng thân nhân phải được làm việc cho người tài trợ hoặc cho một công ty mà người tài trợ sở hữu 5% hoặc hơn tại công ty đó.

Những người nộp đơn xin tài trợ cho thân nhân muốn định cư phải điền vào bản cam kết bảo trợ. Nếu người tài trợ không thực hiện, thì việc bảo trợ sẽ không được hoàn thành, theo đó thân nhân sẽ không được quyền định cư dựa trên hồ sơ định cư của người tài trợ.

 

Điều kiện nào để hoàn thành bản cam kết bảo trợ tài chính?

Luật pháp đòi hỏi người tài trợ phải chứng minh thu nhập của mình tối thiểu đạt 125% so với mức nghèo của liên Bang (Đối với người trong quân ngũ, yêu cầu thu nhập là 100% so với mức nghèo của liên Bang khi tài trợ cho chồng, người vợ, hoặc con cái). Nếu thu nhập của bạn không đáp ứng được yêu cầu, tài sản của bạn như sổ sách và tài khoản tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, hoặc tài sản có thể được xem xét để đánh giá tài chính của bạn. Mức nghèo của liên bang được cập nhật mỗi năm do Sở Y tế và Chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể kiểm tra mức tối thiểu hiện tại trang web https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines

 

Tôi đã nộp đơn I-130 đơn xin nhập cư cho người thân của tôi, nhưng tôi không đáp ứng mức tối thiểu trong yêu cầu thu nhập. Vậy người khác có thể trở thành người tài trợ hay không?

Nếu bạn không đáp ứng đủ điều kiện tài chính, thu nhập của các thành viên khác trong gia đình có thể được thêm vào mức thu nhập của bạn nếu họ ký vào hợp đồng của Mẫu I-864A, Affidavit of Support Contract Between Sponsor and Household Member, chấp thuận dùng thu nhập và tài sản để bảo trợ cho người thân đang nộp đơn xin định cư. 

Nếu bạn vẫn không thể đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, một người khác phải hoàn thành một bản khai bảo trợ riêng biệt để trở thành người đồng bảo trợ tài chính cho việc định cư của thân nhân. Những người đồng tài trợ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tài trợ riêng biệt, bao gồm cả các yêu cầu thu nhập tối thiểu của hộ gia đình và phải được sẵn lòng chấp nhận, cùng với bạn, chịu trách nhiệm tài chính cho người được tài trợ để định cư.

Tất cả các nhà tài trợ phải là công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, từ 18 tuổi trở lên, và đang sống tại Hoa Kỳ (bao gồm cả vùng lãnh thổ và thuộc địa) khi họ nộp bản khai cam kết bảo trợ.

 

Khi nào và làm thế nào để tôi nộp bản cam kết bảo trợ?

Bạn không cần phải nộp cùng với Form I-130. Khi thân nhân của bạn đến hạn được xét hồ sơ định cư dựa trên mẫu I-130 của bạn, người đó phải nộp kèm bản cam kết bảo trợ  với đơn xin thị thực di dân hoặc thường trú nhân. Bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn để nộp tất cả các giấy tờ cần thiết liên quan cho việc bảo trợ tài chính với đơn xin thị thực di dân và thường trú nhân tại thời điểm đó.

 

Tôi có cần phải thông báo cho USCIS nếu tôi chuyển chổ ở?

Nếu bạn tài chính tài trợ cho một người nào đó, về mặt pháp lý bạn sẽ được yêu cầu để USCIS biết được địa chỉ của bạn cho đến khi trách nhiệm bảo trợ tài chính của bạn kết thúc. Nếu bạn thay đổi địa chỉ của bạn, bạn sẽ cần phải nộp mẫu đơn I-865, Sponsor’s Notice of Change of Address, trong vòng 30 ngày sau ngày bạn chuyển đi.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu người mà tôi bảo trợ về tài chính hưởng lợi ích từ cộng đồng sau khi trở thành thường trú nhân?

Nếu người tài trợ không cung cấp các hỗ trợ cơ bản cho thân nhân định cư của họ những người nhập cư được tài trợ, hoặc liên bang hay các đại lý tiêu bang đã cung cấp lợi ích cho những thành viên trong gia đình, có thể yêu cầu hoàn lại số tiền thông qua cá hành động pháp lý đối với người tài trợ.

 

Khi nào thì trách nhiệm tài chính của tôi kết thúc?

Một bản khai cam kết bảo trợ tài chính chỉ kết thúc đối với các nhà tài trợ cho đến khi người mà họ tài trợ thuộc một trong các trường hợp dưới đây: 

- Trở thành công dân Hoa Kỳ; hoặc là

- Được chứng nhận làm việc trong 40 quý tại Hoa Kỳ (tương đương 10 năm); hoặc là

- Rời khỏi Hoa Kỳ vĩnh viễn; hoặc là

- Qua đời

 

Công ty Thế Hệ Mới chuyên làm visa du học, du lịch, định cư từ năm 2004.

  • TP. Hồ Chí Minh: 5 Lam Sơn, P.5, Quận Phú Nhuận. ĐT: (028) 38480099
  • TP. Đà Nẵng: 166 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê. ĐT: (0236) 3583468
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.thm.vn
  • Hotline: 084-CTY-VISA
  • Facebook: www.facebook.com/thm.vn

 

Xem 3873 lần