Kinh nghiệm định cư Mỹ

Chúc mừng anh Trang Anh Kiệt, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc chấp thuận cấp visa ngày 24/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi đến xứ sở chuột túi vui vẻ và thành công.

Chúc mừng chị Đoàn Lê Ngọc Thảo, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 23/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ và thành công.

Chúc mừng em Nguyễn Minh Quang, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/11/2017. Minh Quang sẽ nhập học trường cao đẳng Seattle Central College ở tiểu bang Washington. Các anh chị tư vấn của Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em vui vẻ và học tập thành công.

 

Nguyễn Minh Quang nhận xét về công ty tư vấn du học uy tín Thế Hệ Mới

Chúc mừng anh Trịnh Hoàng Nguyên, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ và thành công.

Chúc mừng em Hồ Minh Nhật, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 20/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ và thành công cùng gia đình.

Chúc mừng em Hồ Minh Trung, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 20/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ và thành công cùng gia đình.

Chúc mừng em Trần Minh Hoàng, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Minh Hoàng sẽ nhập học trường cao đẳng Tacoma Community College ở tiểu bang Washington. Các anh chị tư vấn của Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em vui vẻ và học tập thành công.

 

Chúc mừng em Nguyễn Đức Hậu, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ và thành công cùng gia đình.

Chúc mừng em Nguyễn Thị Thanh Hoa, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ và thành công cùng gia đình.

Chúc mừng anh Nguyễn Lê Ngọc Hào, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ và thành công.

Page 1 of 71

Đội ngũ nhân viên