In trang này
13
12

Thỏa thuận sử dụng

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

 

Xin chào đón quý vị đến Trang web www.thm.vn của Công ty Tư Vấn Du Học Thế Hệ Mới. Bằng việc sử dụng Trang web này, quý vị đã chấp thuận tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây. Trong trường hợp quý vị không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Trang web.

 

1. Chấp nhận Thỏa thuận sử dụng.

Quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định tại Thỏa thuận sử dụng này (sau đây được gọi là "Thỏa thuận") liên quan đến trang web của chúng tôi ("Trang web"). Thỏa thuận này là duy nhất giữa chúng tôi và quý vị, cũng như loại bỏ tất cả những thỏa thuận, cam kết, bảo lãnh và hiểu biết trước đó về Trang web. Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước cho quý vị.

 

2. Bản quyền.

Nội dung, cách tổ chức, đồ họa, thiết kế, việc sưu tập, biên dịch của Trang web được bảo hộ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu liên quan khác. Toàn bộ nội dung của Trang web cũng đã được đăng ký bảo vệ bản quyền bởi DMCA. Việc quý vị sao chép hoặc phát hành bất kỳ nội dung nào của Trang web, trừ những trường hợp được cho phép tại Mục 3 dưới đây, là hoàn toàn bị ngăn cấm. 

 

3. Những sử dụng được phép.

Quý vị được trao quyền:

 • Truy cập và sử dụng Trang web phù hợp với các nội dung của Thỏa thuận này.
 • Sử dụng nội dung Trang web cho các mục đích cá nhân, giáo dục, du lịch, di trú với tính chất phi thương mại.

 

4. Không tư vấn pháp lý hay tạo ra mối quan hệ pháp lý.

Thông tin được đưa ra hay có sẵn trên Trang web sẽ không cấu thành bất cứ tư vấn pháp lý, khuyến nghị, truyền thông trong bất kỳ trường hợp nào. Nội dung Trang web và việc quý vị sử dụng Trang web cũng không cấu thành nên mối quan hệ pháp lý giữa công ty với quý vị. Chúng tôi không bảo đảm về tính chính xác, sự toàn diện, tính đầy đủ hoặc thịnh hành của thông tin được đưa ra hoặc được kết nối với Trang web. Việc quý vị sử dụng nội dung Trang web là hoàn toàn do quý vị quyết định và tự chịu rủi ro. Thông tin đăng tải tại Trang web cũng không phản ánh quan điểm của chúng tôi về một vấn đề cụ thể nào đó. Quý vị không được in cũng như sử dụng chế bản điện tử của bất kỳ phần nào của Trang web hay nội dung của Trang web để sử dụng cho bất cứ mục đích tố tụng hay trọng tài dưới bất kỳ hình thức nào.

 

5. Các Biểu mẫu & Tài liệu.

Chúng tôi có thể niêm yết lên Trang web một số các biểu mẫu, danh sách, tài liệu kinh doanh và tài liệu pháp lý (sau đây được gọi chung là "Các Tài liệu"). Toàn bộ Các Tài liệu đều được cung cấp trên cơ sở miễn phí, chúng tôi không có sự cam kết hay bảo lãnh về tính phù hợp, tác động pháp lý, tính toàn diện, thời gian hiệu lực, tính chính xác và/hoặc tính hợp lý. Quý vị nên tham vấn với các nhân viên tư vấn của chúng tôi để quyết định về các hồ sơ tài liệu cần thiết cho trường hợp cụ thể của mình.

 

6. Đường dẫn tới Trang web.

Quý vị có thể cung cấp đường dẫn tới Trang web này trên trang web của quý vị, với các điều kiện là:

 • Không được xóa hoặc làm mờ đi bất cứ thành phần nào của Trang web này.
 • Trang web của quý vị không chứa các nội dung khiêu dâm, chính trị hay thông tin bất hợp pháp.
 • Quý vị phải ngừng cung cấp đường dẫn vào Trang web này ngay sau khi chúng tôi gửi yêu cầu bằng văn bản.

 

7. Nội dung của Bên Thứ ba.

Nội dung của bên thứ ba có thể xuất hiện trên Trang web hoặc có thể tiếp cận được thông qua các đường dẫn từ Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào, thông và quan điểm trong nội dung của bên thứ ba chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và phản ánh sự tin tưởng của chúng tôi.

 

8. Hành động pháp lý.

Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động pháp lý mà chúng tôi cho là cần thiết đối với những hành vi vi phạm Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng việc báo cáo các hành vi trái pháp luật đến các cơ quan có thẩm quyền.

 

9. Tham gia thảo luận.

Khi tham gia viết bài, thảo luận hoặc bình luận tại Trang web, quý vị cam kết chấp hành các quy định sau:

 • Nội dung thảo luận phù hợp, đúng với chủ đề.
 • Bài viết nếu là ngôn ngữ Việt Nam bắt buộc phải có dấu Tiếng Việt.
 • Không gửi nhiều bài cùng một nội dung ở các mục khác nhau.
 • Không dùng cỡ chữ quá to, quá nhỏ hoặc lạm dụng màu sắc phông chữ.
 • Không gửi các nội dung có chứa mã độc dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không viết bài vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam.
 • Không viết bài có nội dung liên quan tới chính trị.
 • Không viết bài có nội dung sai sự thật hoặc xúc phạm bất kỳ một cá nhân hay tập thể nào.
 • Giao tiếp vui vẻ, lịch sự. Không gây hiềm khích, thù hằn hoặc tranh luận quá gay gắt với các cá nhân khác.
 • Không quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của đơn vị nào ngoài các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Thế Hệ Mới.

 

10. Cảm ơn.

Xin chân thành cảm ơn các cá nhân và tổ chức đã cho phép sử dụng hình ảnh và nội dung để thiết kế Trang web:

 • Alvin Tai, Green River College.
 • Nguyễn Văn Thăng Long, The University of Adelaide.
 • Huỳnh Xuân Vy, Minnesota State University.
 • Trần Thị Khánh Nhiên, Virginia Tech University.
 • Hồ Ngọc Quỳnh Anh, San Jose State University.
 • Huỳnh Thị Hoài Ngân, Appalachian State University.
 • Trần Thị Thùy Trang, The Art Institute of Seattle.
 • Tập thể nhân viên công ty Thế Hệ Mới.