Tuyển dụng
A. Thông tin chung - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn du học & du lịch thị trường Mỹ, Canada, Úc, Singapore. - Chỉ tiêu tuyển dụng: 1 NV tại TP. Hội An, 1 NV tại TP.Đà Nẵng, 3 NV tại TP. Hồ Chí Minh - Thời gian…
A. Thông tin chung - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính. - Chỉ tiêu tuyển dụng: Đã đủ chỉ tiêu. - Thời gian nhận đơn ứng tuyển: - Thời gian phỏng vấn các ứng viên hội đủ điều kiện: - Ứng viên vui lòng đọc kỹ thông tin…