Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng em Nguyễn Lưu Uyển Nhi, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 06/11/2017. Uyển Nhi sẽ nhập học trường Collin Community College ở tiểu bang Texas. Công ty Thế…
Chúc mừng chị Bùi Thị Thu Hà, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc cấp visa ngày 03/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Úc vui…
Chúc mừng chị Trần Khánh An, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa ngày 03/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng những chuyến du lịch Canada vui vẻ trong những năm sắp tới.
Chúc mừng chị Trần Thị Oanh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa ngày 30/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng em Phan Ngọc Minh Quân, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 27/10/2017. Minh Quân sẽ nhập học trường đại học City University of Seattle ở tiểu bang…
Chúc mừng anh Trần Trung Hiếu, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc cấp visa ngày 25/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch Úc vui vẻ…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc cấp visa ngày 25/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Úc vui…
Chúc mừng em Nguyễn Hữu Đạo, thực hiện hồ sơ du học Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được nhận visa ngày 24/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em luôn vui vẻ và học tập thành công.
Chúc mừng anh Nguyễn Hữu Huy, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 23/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ…
Chúc mừng chị Nguyễn Hoàng Ái Thu, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 23/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui…