Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng anh Trang Anh Kiệt, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc chấp thuận cấp visa ngày 24/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi đến xứ…
Chúc mừng chị Đoàn Lê Ngọc Thảo, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 23/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi…
Chúc mừng em Nguyễn Minh Quang, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/11/2017. Minh Quang sẽ nhập học trường cao đẳng…
Chúc mừng anh Trịnh Hoàng Nguyên, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Hồ Minh Nhật, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 20/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Hồ Minh Trung, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 20/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Trần Minh Hoàng, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Minh Hoàng sẽ nhập học trường cao đẳng…
Chúc mừng em Nguyễn Đức Hậu, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng em Nguyễn Thị Thanh Hoa, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng anh Nguyễn Lê Ngọc Hào, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi Mỹ…