Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng cô Ngô Thị Nghĩa, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 30/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng chú Phạm Đức Ninh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 30/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng em gái xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Thúy, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 29/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng…
Chúc mừng em Nguyễn Văn Công, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 29/11/2017. Các anh chị tư vấn của Thế Hệ Mới…
Chúc mừng em Nguyễn Quốc Duyên Anh, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 29/11/2017. Duyên Anh sẽ nhập học trường đại…
Chúc mừng em Vũ Minh Dương, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 28/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Bùi Minh Hương, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 28/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng chị Phạm Anh Uyên, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 27/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Lương Bảo Châu, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 27/11/2017. Bảo Châu sẽ nhập học trường cao đẳng Whatcom…
Chúc mừng chị Hoàng Thị Hiền, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 27/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Mỹ…