Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng anh Phạm Hùng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 30/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ…
Chúc mừng chú Nguyễn Hữu Phúc, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 24/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ…
Chúc mừng anh Ngô Việt Cường, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng anh Phan Hữu Quyết, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 16/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ…
Chúc mừng em Phan Hữu Tuấn, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ CHí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 16/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ…
Chúc mừng anh Lê Phạm Phụng Hiếu, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, phỏng vấn đậu visa vào ngày 15/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thùy Châu, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 14/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch vui…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Tuyết Vân, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa vào ngày 11/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Úc vui vẻ và thành công.
Chúc mừng bạn Nguyễn Anh Vũ, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, phỏng vấn đậu visa vào ngày 10/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc bạn tận hưởng một chuyến du lịch vui vẻ và thành công.
Chúc mừng bạn Hoàng Minh Trang, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, phỏng vấn đậu visa vào ngày 07/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc bạn tận hưởng một chuyến du lịch vui vẻ và thành công.