Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng anh Nguyễn Anh Tòng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 18/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng chị Ngô Tịnh Trân, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại Hội An, được Lãnh Sự Quán Úc chấp thuận cấp visa ngày 15/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Úc vui vẻ…
Chúc mừng chị Hứa Mộ Du, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại Hội An, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 15/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 14/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng chị Võ Nữ Ánh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 12/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng cô Tôn Nữ Thị Nguyệt, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 12/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô tận hưởng một chuyến du…
Chúc mừng chị Võ Khánh Vân, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Cơ Quan Lãnh Sự Úc chấp thuận cấp visa ngày 06/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Úc…
Chúc mừng chị Huỳnh Thị Ánh Hoa, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Cơ Quan Lãnh Sự Úc chấp thuận cấp visa ngày 06/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du…
Chúc mừng chú Trần Thắng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 01/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui…
Chúc mừng chị Chung Kim Phụng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 30/08/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch…