Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng anh Nguyễn Bá Đức, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa ngày 29/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng nhiều chuyến du lịch Canada vui vẻ trong nhiều năm sắp tới.
Chúc mừng chị Lê Thị Phương Dung, thực hiện hồ sơ xin visa du lịch Slovakia ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được nhận visa ngày 29/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến du lịch vui vẻ và thành công.
Chúc mừng em Trần Khánh Thư, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa ngày 28/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng nhiều chuyến du lịch Canada vui vẻ trong 10 năm sắp tới.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Phương Thảo, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được nhận visa ngày 28/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng nhiều chuyến du lịch Canada vui vẻ trong 10 năm…
Chúc mừng cô Vũ Thị Tần, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 25/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng chị Phan Thị Kim Cúc, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng anh Lê Văn Bình, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ…
Chúc mừng bé Trần Khả Doanh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 18/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc bé tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng chị Trần Kim Thanh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 18/09/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch…
Chúc mừng em Trần Vĩnh Thái Duy, đang du học tại Mỹ, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được nhận visa du lịch Canada ngày 18/09/2017 ngay tại Mỹ. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận…