Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chú Lê Văn Vinh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 19/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hoa, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 19/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Nga, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 13/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Toại, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 13/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thùy Hương, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 12/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Ý, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa ngày 11/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng những chuyến du lịch Úc vui vẻ và thành công.
Chúc mừng anh Phạm Văn Năm, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa ngày 10/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng những chuyến du lịch Canada vui vẻ trong nhiều năm sắp tới.
Chúc mừng chị Hồ Thị Liên, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa ngày 10/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng những chuyến du lịch Canada vui vẻ trong nhiều năm sắp tới.
Chúc mừng chị Phạm Thị Thanh Vân, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được nhận visa ngày 07/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng những chuyến du lịch Úc vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Nguyễn Chăng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 06/10/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú tận hưởng một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ.