Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng em Hồ Minh Trung, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 20/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Nguyễn Đức Hậu, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng em Nguyễn Thị Thanh Hoa, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng anh Nguyễn Lê Ngọc Hào, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng cô Lê Thị Bính, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng anh Võ Văn Minh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 16/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu Hương, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 16/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Úc…
Chúc mừng chị Nguyễn Hồng Lê, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 16/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng chị Trần Thị Thu Vân, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Canada cấp visa ngày 07/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi đến xứ xở…
Chúc mừng chị Trần Nguyễn Cẩm Tú, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 07/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui vẻ…