Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chú Phạm Đức Ninh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 30/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú tận hưởng một chuyến đi Mỹ vui…
Chúc mừng em gái xinh đẹp Nguyễn Thị Thanh Thúy, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 29/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng…
Chúc mừng em Vũ Minh Dương, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 28/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Bùi Minh Hương, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 28/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng chị Phạm Anh Uyên, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 27/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng chị Hoàng Thị Hiền, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 27/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng anh Trang Anh Kiệt, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc chấp thuận cấp visa ngày 24/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi đến xứ…
Chúc mừng chị Đoàn Lê Ngọc Thảo, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 23/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị tận hưởng một chuyến đi…
Chúc mừng anh Trịnh Hoàng Nguyên, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh tận hưởng một chuyến đi Mỹ…
Chúc mừng em Hồ Minh Nhật, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 20/11/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em tận hưởng một chuyến đi Mỹ…