Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chị Nguyễn Huy Thoa ở TP.HCM được cấp visa du lịch Mỹ ngày 26/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Trần Thị Nhiên, được nhận visa du lịch Anh vào ngày 26/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Lương Phạm Bích Trâm, thực hiện hồ sơ du lịch Canda ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được nhận visa vào ngày 22/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Lê Văn Tiến, thực hiện hồ sơ du lịch Canda ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được nhận visa vào ngày 22/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chú Hoàng Cung Thượng Đức, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được cấp visa vào ngày 17/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Vân, thực hiện hồ sơ du lịch Canda ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa vào ngày 14/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Trần Thị Ánh Hồng ở TP. Đà Nẵng được nhận visa du lịch Canada vào ngày 13/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Nguyễn Hữu Hải ở TP. Đà Nẵng được nhận visa du lịch Canada vào ngày 13/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Phạm Thị Ngọc Đào ở TP. Đà Nẵng được cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 10/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng sư thầy Tô Văn Lập ở TP. Sóc Trăng được cấp visa du lịch Úc vào ngày 09/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc thầy 1 chuyến du lịch Úc vui vẻ & thành công.
Page 1 of 11

Đội ngũ nhân viên