Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng Vy ở Đà Nẵng được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 26/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị Hồng Vy 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Hoàng Đình Thông được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 25/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh Thông 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Bích Tuyết được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 25/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị Tuyết 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Nguyễn Quang Lời được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 25/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh Lời một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Yêm ở Nha Trang được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 24/04/2017. Trước khi đến với Công ty Thế Hệ Mới cô đã trải qua 1 lần xin visa không thành công, tuy nhiên sau khi hiểu rõ…
Chúc mừng chú Nguyễn Văn Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 12/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú Mỹ một chuyến du lịch Hoa Kỳ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Xuân ở thành phố Hồ Chí Minh được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 12/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị Xuân một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chị Phùng Thị Thu Trang ở thành phố Hồ Chí Minh được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 10/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị Thu Trang một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chị Đỗ Như Châu ở thành phố Hội An được Lãnh sự quán Úc chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 04/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị Châu chuyến du lịch Úc vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Nguyễn Thanh Dũng được Lãnh sự quán Hoa kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 04/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú Dũng 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Page 1 of 9

Đội ngũ nhân viên