Công ty tư vấn du học Thế Hệ Mới - Đậu visa du lịch
Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chị Bùi Thị Phượng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 31/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui…
Chúc mừng cô Trịnh Thị Ý, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 31/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến đi vui…
Chúc mừng anh Hoàng Ngọc Phương, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 25/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến đi vui vẻ…
Chúc mừng bé Nguyễn Tuấn Khải Minh, 8 tuổi, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 24/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc bé cùng gia đình…
Chúc mừng chị Hoàng Trúc Hoa, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 21/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ và…
Chúc mừng cô Lê Thị Chim, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 20/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến đi vui vẻ…
Chúc mừng anh Nguyễn Hữu Thuần, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 17/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến đi…
Chúc mừng em Trần Thị Thanh Thùy, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 13/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em 1 chuyến đi vui vẻ…
Chúc mừng em Trần Thùy Linh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 13/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em 1 chuyến đi vui vẻ và…
Chúc mừng em Trần Thùy Anh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cấp visa vào ngày 10/07/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em 1 chuyến đi vui vẻ và…
Page 1 of 14

Đội ngũ nhân viên