Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Vân, thực hiện hồ sơ du lịch Canda ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được nhận visa vào ngày 14/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Trần Thị Ánh Hồng ở TP. Đà Nẵng được nhận visa du lịch Canada vào ngày 13/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Nguyễn Hữu Hải ở TP. Đà Nẵng được nhận visa du lịch Canada vào ngày 13/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Phạm Thị Ngọc Đào ở TP. Đà Nẵng được cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 10/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến đi vui vẻ & thành công.
Chúc mừng sư thầy Tô Văn Lập ở TP. Sóc Trăng được cấp visa du lịch Úc vào ngày 09/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc thầy 1 chuyến du lịch Úc vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Mai Triệu Quang ở TP. Đà Nẵng được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 09/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Phan Mỹ Anh ở TP.Hồ Chí Minh được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ vào ngày 08/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị Mỹ Anh 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chú Dương Tấn Lực ở TP. Đà Nẵng được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 03/05/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng Vy ở Đà Nẵng được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 26/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị Hồng Vy 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Chúc mừng anh Hoàng Đình Thông được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch vào ngày 25/04/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh Thông 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ & thành công.
Page 1 of 10

Đội ngũ nhân viên