Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng chị Đỗ Hoàng Bích Trâm, thực hiện hồ sơ du lịch Canada ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Canada cấp visa ngày 27/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị những…
Chúc mừng chị Trần Thị Mỹ Hạnh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 26/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị…
Chúc mừng anh Hoàng Đình Đại, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 22/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng anh Lưu Kim Phú, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hội An, được Đại sứ quán Úc cấp visa ngày 18/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những chuyến…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thảo, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 15/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị những…
Chúc mừng anh Huỳnh Bá Tước, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 14/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng anh Bùi Minh Đông, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 13/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim Oanh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 11/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc…
Chúc mừng anh Nguyễn Ngọc Tân, thực hiện hồ sơ du lịch Úc ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Úc cấp visa ngày 11/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh những…
Chúc mừng chị Bùi Thị Hồng, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ ở văn phòng công ty tư vấn du lịch uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa kỳ cấp visa ngày 08/12/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị những…
Page 1 of 24