Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng em Lê Thành Đô, học sinh lớp 10 trường THPT Phan Châu Trinh ở TP. Đà Nẵng, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 29/06/2017. Mùa Thu này Thành Đô sẽ nhập học trường Everett Community College ở…
Chúc mừng em Hoàng Tiến Hải thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại Đà Nẵng được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 26/06/2017. Anh chị tư vấn thân chúc em luôn học tập tốt và…
Chúc mừng em Phạm Duy Khang, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền ở TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 20/06/2017. Mùa Thu này Duy Khang sẽ nhập học trường Everett Community College ở bang…
Chúc mừng em Nguyễn Bảo Lâm thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại Đà Nẵng được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 19/06/2017. Mùa Thu này Bảo Lâm sẽ nhập học tại trường Boston University…
Chúc mừng em Nguyễn Phạm Thanh Thanh thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại Đà Nẵng được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 19/06/2017. Anh chị tư vấn thân chúc em luôn học tập tốt…
Chúc mừng em Nguyễn Văn Minh Đức ở Đà Nẵng được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 17/06/2017. Anh chị tư vấn của công ty Thế Hệ Mới thân chúc em luôn học tốt và thật nhiều niềm vui.
Chúc mừng em Lê Khả Doanh, học sinh lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu ở TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 15/06/2017. Mùa Thu này Gia Như sẽ nhập học trường trung học Burton…
Chúc mừng em Nguyễn Bảo Gia Như, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thượng Hiện ở TP. Hồ Chí Minh được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 09/06/2017. Mùa Thu này Gia Như sẽ nhập học trường Everett Community College ở…
Chúc mừng em Trương Vân Khanh, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Khuyến ở TP. Hồ Chí Minh được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 09/06/2017. Anh chị tư vấn thân chúc bé luôn học tốt và thật nhiều niềm vui.
Chúc mừng em Lê Huỳnh Phương Uyên ở Đà Nẵng được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du học Mỹ vào ngày 07/06/2017. Anh chị tư vấn thân chúc em luôn học tốt và thật nhiều niềm vui.