Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng em Trần Bội Chi, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 05/12/2017. Bội Chi sẽ nhập học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học City…
Chúc mừng em Nguyễn Văn Công, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 29/11/2017. Các anh chị tư vấn của Thế Hệ Mới…
Chúc mừng em Nguyễn Quốc Duyên Anh, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 29/11/2017. Duyên Anh sẽ nhập học trường đại…
Chúc mừng em Lương Bảo Châu, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 27/11/2017. Bảo Châu sẽ nhập học trường cao đẳng Whatcom…
Chúc mừng em Nguyễn Minh Quang, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 22/11/2017. Minh Quang sẽ nhập học trường cao đẳng…
Chúc mừng em Trần Minh Hoàng, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Minh Hoàng sẽ nhập học trường cao đẳng…
Chúc mừng em Nguyễn Trung Kiên, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 17/11/2017. Trung Kiên sẽ nhập học trường cao đẳng…
Chúc mừng em Nguyễn Ngọc Minh Thư, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa ngày 16/11/2017. Minh Thư sẽ nhập học trường trung…
Chúc mừng em Phạm Huỳnh Yến Nhi, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng công ty du học uy tín Thế Hệ Mới tại TP. Hồ Chí Minh, được Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 09/11/2017. Yến Nhi sẽ nhập học trường đại học California…
Chúc mừng em Nguyễn Lưu Uyển Nhi, thực hiện hồ sơ du học Mỹ ở văn phòng Thế Hệ Mới tại TP. Đà Nẵng, được Đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa ngày 06/11/2017. Uyển Nhi sẽ nhập học trường Collin Community College ở tiểu bang Texas. Công ty Thế…