In trang này
09
10

Thường trú nhân Hoa Kỳ bảo lãnh thân nhân

  by
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Là một thường trú nhân của Hoa Kỳ, quý vị có thể bảo lãnh thân nhân định cư Hoa Kỳ dựa trên tình trạng của quý vị. Để thực hiện điều đó, quý vị sẽ cần phải bảo trợ cho thân nhân của mình và có thể chứng minh rằng quý vị có đủ thu nhập hay tài sản để trợ giúp cho (các) thân nhân của quý vị khi họ đến Hoa Kỳ. Quý vị bắt đầu thủ tục bằng cách nộp Mẫu Đơn I-130, Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Ngoại Kiều. Mẫu đơn I-130 có sẵn trên trang Web của Sở Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) www.uscis.gov

Kể từ ngày 15 tháng Tám năm 2011, nếu người đệ đơn bảo lãnh sống tại Việt Nam mà ở đó USCIS không có dịch vụ tiếp công dân thì phải nộp đơn I-130 qua bưu điện đến hộp thư ở Chicago của USCIS. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không có USCIS sẽ chỉ có thể chấp nhận và xử lý Mẫu I-130 trong một số trường hợp ngoại lệ, như trình bày dưới đây. Mẫu I-130 đã được nộp đúng cách trước ngày 15 tháng Tám năm 2011 tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài không có USCIS sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

 

Địa chỉ Hộp thư ở Chicago của USCIS để gửi thư thường:

USCIS

P.O. Box 804625

Chicago, IL 60680-4107

 

Địa chỉ Hộp thư ở Chicago của USCIS để gửi thư chuyển phát nhanh:

USCIS

Attn: I-130

131 South Dearborn-3rd Floor

Chicago, IL 60603-5517

 

Tôi có thể nộp đơn bảo lãnh cho những thân nhân nào?

Thường trú nhân của Hoa Kỳ có thể nộp đơn bão lãnh định cư đối với các thân nhân sau đây:

- Chồng hoặc vợ; và

- Các con chưa kết hôn, bất kể tuổi tác.

Quý vị cũng lưu ý là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được nộp đơn bảo lãnh cho các con đã kết hôn. Khi quý vị nộp đơn bảo lãnh của mình, quý vị phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của mình với người quý vị đang bảo lãnh.

 

Đơn bảo lãnh có thể giúp gì cho thân nhân của tôi?

Việc nộp đơn bảo lãnh thân nhân I-130 và chứng minh mối quan hệ hội đủ tiêu chuẩn sẽ mang lại cho thân nhân của quý vị một vị trí trong hàng người xin số thị thực trong số những người đang chờ để nhập cư dựa trên cùng loại quan hệ từ cùng một quốc gia hay vùng. Khi thân nhân của quý vị tiến được tới vị trí đầu hàng đợi, thân nhân đó có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhập cư.

Ví dụ: Quý vị nộp đơn bảo lãnh I-130 cho chồng hoặc vợ của mình. Khi được chấp nhận, đơn bảo lãnh của quý vị sẽ mang lại cho thân nhân một chỗ trong hàng đợi từ cùng một quốc gia, những người này cũng là chồng hay vợ của thường trú nhân. Chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị sẽ dựa vào ngày quý vị nộp đơn bảo lãnh. Vì vậy, việc nộp đơn sớm sẽ mang lại lợi thế. Trong khi không có thời gian chờ đợi nào đối với hầu hết các thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, con trai và con gái trên 21 tuổi sẽ có thời gian chờ đợi. Vì vậy nếu quý vị nhập tịch trong khi thân nhân của mình đang chờ lấy thị thực, họ có thể được nhập cư sớm hơn.

 

Còn gia đình của thân nhân tôi thì sao?

Trong hầu hết các trường hợp, khi tới lượt người phối ngẫu của quý vị trong hàng đợi, con cái còn độc thân dưới 21 tuổi của người phối ngẫu đó có thể làm theo để phối hợp với thân nhân đó dựa trên cùng một đơn bảo lãnh xin thị thực. Tuy nhiên nếu người con còn độc thân bước sang tuổi 21 trước khi tiến được tới đầu hàng đợi, quý vị sẽ cần phải nộp một đơn bảo lãnh mới và riêng rẽ cho từng người con trong đơn bảo lãnh gốc. Vui lòng làm theo hướng dẫn và nộp kèm một bản sao về thông báo biên nhận đối với đơn xin gốc.

 

Nếu con còn độc thân của tôi kết hôn thì sao?

Đơn bảo lãnh cho con còn độc thân sẽ tự động bị hủy bỏ nếu người con ấy kết hôn, vì không có diện bảo lãnh cho con đã lập gia đình của thường trú nhân. Tuy nhiên, nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trước khi con của quý vị kết hôn, quý vị có thể tiếp tục thủ tục nhập cư bằng cách nộp đơn bảo lãnh xin thị thực I-130 mới cho con của quý vị.

 

Sau khi tôi nộp đơn, phải mất bao nhiêu lâu trước khi thân nhân của tôi có thể được nhập cư?

Đối với hầu hết thân nhân, việc kết hợp giữa nhu cầu cao và các giới hạn do luật pháp quy định về việc có bao nhiêu người có thể nhập cư mỗi năm đồng nghĩa với việc họ có thể phải chờ trong một vài năm. Khi thân nhân của quý vị tiến tới đầu hàng đợi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ liên lạc với thân nhân của quý vị và mời người đó nộp đơn xin thị thực nhập cư. Nếu quý vị quan tâm tới thời gian đợi hiện tại, hãy xem “Visa Bulletins” trên trang Web của Bộ Ngoại Giao tại https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html

Nếu quý vị đang nhập cư vào Hoa Kỳ và sẽ được tiếp nhận là thường trú nhân hợp pháp, quý vị phải thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $165. Quý vị hãy thanh toán khoản phí này qua mạng bằng Hệ Thống Điện Tử USCIS (USCIS ELIS). Chúng tôi khuyến khích quý vị thanh toán khoản phí này sau khi quý vị nhận được gói visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài (gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Hoa Kỳ. Việc thanh toán trước khi quý vị đến Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là quý vị nhận được Thẻ Thường Trú của mình (thường được gọi là Thẻ Xanh) mà không bị chậm trễ. Có thể tìm hiểu thông tin về mức phí trên trang www.uscis.gov/immigrantfee

 

Thân nhân của tôi có thể đợi tại Hoa Kỳ cho tới khi người này có thể trở thành thường trú nhân không?

Không. Đơn bảo lãnh được chấp nhận của thân nhân quý vị sẽ mang lại cho thân nhân của quý vị một chỗ trong hàng người cũng đang đợi nhập cư. Đơn xin không cho phép thân nhân của quý vị sống hay làm việc tại Hoa Kỳ trong khi thân nhân đó đang đợi để nộp đơn xin thường trú. Nếu thân nhân đó đã đến hay ở lại trong tình trạng bất hợp pháp, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới tính hội đủ tiêu chuẩn để trở thành thường trú nhân khi đến lượt của thân nhân đó trong hàng đợi để cấp thị thực.

 

Tôi có phải cam kết gì không khi nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân định cư Hoa Kỳ?

Có. Luật pháp quy định, người nhập cư thuộc diện bảo lãnh thân nhân phải có người bảo trợ tài chính. Nếu quý vị chọn bảo trợ cho việc nhập cư của thân thân bằng cách nộp đơn bảo lãnh thân nhân, khi thời gian nhập cư cho thân nhân của quý vị tới, quý vị phải đồng ý làm nhà bảo trợ tài chính của thân nhân đó bằng cách nộp Mẫu Đơn I-864, Cam Kết Bảo Trợ. Nếu quý vị không đáp ứng được khả năng về tài chính, lúc đó cá nhân khác sẽ cần phải thực hiện cam kết này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng Dẫn Khách Hàng F3, Thông Tin Chung...Làm Thế Nào Tôi Có Thể... Tài Trợ Tài Chính Cho Người Muốn Nhập Cư?

 

Tôi có thể nộp đơn bảo lãnh thân nhân định cư Hoa Kỳ bằng cách nào?

Hãy làm theo hướng dẫn nộp đơn bảo lãnh I-130 và xem trang Web của USCIS để biết mọi thông tin cập nhật về hướng dẫn hay lệ phí. Hãy bảo đảm là đơn bảo lãnh của quý vị được hoàn tất, ký và nộp kèm theo lệ phí thích hợp. Quý vị sẽ cần phải nộp bằng chứng về tình trạng thường trú của mình, chẳng hạn như bản sao Thẻ Thường Trú (mặt trước và mặt sau). Quý vị cũng sẽ cần phải cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ hội đủ điều kiện cho từng người quý vị đang nộp đơn bảo lãnh.

 

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn?

USCIS sẽ gửi qua đường bưu điện cho bạn một biên nhận để xác nhận là USCIS đã nhận được đơn bảo lãnh của quý vị. Nếu đơn bảo lãnh của quý vị chưa hoàn tất, USCIS có thể phải bác bỏ hoặc yêu cầu quý vị cung cấp thêm bằng chứng hoặc thông tin, điều này sẽ làm chậm trễ việc giải quyết. Vui lòng gửi tất cả giấy tờ được yêu cầu ngay lần đầu để tránh bị chậm trễ.

USCIS sẽ thông báo cho quý vị khi USCIS đưa ra quyết định. Đơn bảo lãnh có thời gian đợi dài có thể không được chấp nhận ngay lập tức. (Xem website của USCIS để biết thời gian giải quyết cho đơn bảo lãnh I-130.) Thông thường, nếu USCIS chấp nhận đơn bảo lãnh, USCIS sẽ gửi đơn tới Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Khi chỗ trong hàng đợi của thân nhân quý vị cho phép việc cấp số thị thực, NVC sẽ thông báo cho quý vị và thân nhân của quý vị, để mời người đó và những người phụ thuộc hội đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin thị thực nhập cư. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về quá trình giải quyết thị thực nhập cư từ trang Web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại www.state.gov 

 

Nếu tôi đã nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân khi tôi là thường trú nhân, nhưng giờ tôi đã là công dân Hoa Kỳ thì sao?

Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ trong khi thân nhân của mình đang chờ thị thực, quý vị có thể nâng cấp phân loại thị thực của thân nhân và đẩy nhanh việc giải quyết đơn bảo lãnh đó bằng cách thông báo cho cơ quan nhập tịch thích hợp của mình. Khi quý vị là công dân Hoa Kỳ, người phối ngẫu của quý vị và bất kỳ người con còn độc thân nào dưới 21 tuổi sẽ được làm thị thực ngay lập tức.

- Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi Mẫu Đơn I-130 đã được chấp nhận và được chuyển tới Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, quý vị phải thông báo cho NVC rằng quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Các yêu cầu để nâng cấp đơn bảo lãnh với lý do quốc tịch của đương đơn phải được gửi tới:

 

Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (National Visa Center)

31 Rochester Avenue, Suite 200

Portsmouth, NH 03801-2915

 

Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo chấp nhận đơn xin. Khi NVC được thông báo rằng đương đơn đã được nhập tịch, NVC sẽ gửi ngay thông tin thị thực về thân nhân của quý vị tới Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán Hoa Kỳ được chỉ định ở nước ngoài. Để xác nhận là đơn bảo lãnh được chấp nhận đã được gửi tới NVC, quý vị có thể liên hệ với hệ thống ghi âm tin nhắn tự động của NVC theo số 1-603-334-0700 và bằng điện thoại bấm nút, hãy nhập số biên nhận USCIS của quý vị.

- Nếu quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ và đơn xin của thân nhân quý vị chưa được USCIS chấp nhận, quý vị cần gửi thông báo tới địa chỉ của Trung Tâm Dịch Vụ nằm trên thông báo biên nhận mà quý vị đã nhận được khi gửi đơn xin với Mẫu Đơn I-130. Vui lòng nộp kèm thư có thông tin về thân nhân của quý vị, một bản sao Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch và một bản sao về thông báo biên nhận đơn xin. Hãy gọi Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-800-375-5283 để được trợ giúp hoặc nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng hay vị trí về đơn xin của mình.

- Nếu thân nhân của quý vị là người phối ngẫu và thân nhân này có là con ruột, con riêng hoặc con nuôi của quý vị và quý vị chưa nộp đơn xin riêng cho chúng, quý vị phải nộp đơn xin riêng cho từng người con này kèm theo bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ của quý vị. Vui lòng nộp kèm một bản sao về thông báo biên nhận đối với đơn xin gốc.

 

Phải mất bao lâu để USCIS giải quyết đơn bảo lãnh thân nhân của tôi?

Do thời gian giải quyết phụ thuộc vào một số yếu tố, nên rất khó để đưa ra khung thời gian. Quý vị có thể kiểm tra thời gian giải quyết hiện tại trên trang Web của USCIS. Khi quý vị đã nộp đơn bảo lãnh thân nhân, USCIS sẽ đăng thời gian giải quyết dự tính mới nhất trên trang https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html

 

Công ty Thế Hệ Mới chuyên làm visa du học, du lịch, định cư từ năm 2004.

  • TP. Hồ Chí Minh: 32B Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1. ĐT: (028) 38480099
  • TP. Đà Nẵng: 166 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê. ĐT: (0236) 3583468
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.thm.vn
  • Hotline: 084-CTY-VISA
  • Facebook: www.facebook.com/thm.vn

 

Xem 1980 lần