Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng cô Nguyễn Hoàng Nga được cấp visa du lịch Mỹ ngày 09/02/2017, cô Nga cũng là vị khách đầu tiên phỏng vấn xin visa Mỹ "mở hàng" cho năm Đinh Dậu đầy thành công của Thế Hệ Mới. Thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ…
Chúc mừng chú Huỳnh Công Chức được cấp visa du lịch Mỹ ngày 29/12/2016. Thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Vân ở TP. Đà Nẵng đã được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 08/12/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Nguyễn Hoàng Thành Đích ở TP. Đà Nẵng đã được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 08/12/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Võ Thị Lưu Bích ở TP. Hồ Chí Minh đã được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 05/12/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thanh Lan ở Đà Nẵng đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 30/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Mai Tấn Hào ở Đà Nẵng đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 29/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Hoàng Thị Chúc Loan đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 28/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Nhàn đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 21/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Lương Phạm Bích Trâm ở Hội An đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 28/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Page 1 of 6