Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Vân ở TP. Đà Nẵng đã được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 08/12/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Nguyễn Hoàng Thành Đích ở TP. Đà Nẵng đã được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 08/12/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Võ Thị Lưu Bích ở TP. Hồ Chí Minh đã được Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 05/12/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thanh Lan ở Đà Nẵng đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 30/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Mai Tấn Hào ở Đà Nẵng đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 29/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Hoàng Thị Chúc Loan đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 28/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Nhàn đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 21/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Lương Phạm Bích Trâm ở Hội An đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 28/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Nguyễn Thanh Tuấn đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 16/11/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng em Hoàng Nguyên Hải đã được Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ chấp thuận cấp visa du lịch Mỹ ngày 31/10/2016, em cũng là người cuối cùng được cấp visa trong tháng 10/2016. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em cùng gia đình 1 chuyến đi du lịch…
Page 1 of 5