Chúc mừng
Chúc mừng khách hàng đậu visa du học và du lịch
Chị Nguyễn Thị Tâm ở TP. Hồ Chí Minh là mẹ của học sinh Trương Gia Tuấn được cấp visa du học Mỹ trong tháng 02/2017, tiếp theo đó Thế Hệ Mới cũng thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ cho chị để đưa con đến trường. Kết quả là…
Chúc mừng bác Huỳnh Thị An ở TP. Hồ Chí Minh được cấp visa du lịch Mỹ ngày 10/03/2017 tại TP.Hồ Chí Minh. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc bác 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng em Hoàng Hùng ở TP. Hồ Chí Minh được cấp visa du lịch Mỹ ngày 08/03/2017 tại TP.Hồ Chí Minh. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc em cùng gia đình 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Phương Tâm ở TP. Hồ Chí Minh được cấp visa du lịch Mỹ ngày 08/03/2017 tại TP.Hồ Chí Minh. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị cùng gia đình 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng anh Nguyễn Ngọc Mãnh, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ tại văn phòng công ty Thế Hệ Mới tại Đà Nẵng, được cấp visa du lịch Mỹ ngày 02/03/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc anh 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Mai, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ tại văn phòng công ty Thế Hệ Mới tại Đà Nẵng, được cấp visa du lịch Mỹ ngày 01/03/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Văn Tấn Bảy, thực hiện hồ sơ du lịch Mỹ tại văn phòng công ty Thế Hệ Mới tại Đà Nẵng, được cấp visa du lịch Mỹ ngày 01/03/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chị Nguyễn Thụy Thanh Tâm ở TP.Hồ Chí Minh được cấp visa du lịch Mỹ ngày 01/03/2017. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chị 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng chú Nguyễn Trung Hiếu được cấp visa du lịch Mỹ ngày 27/02/2017 tại TP.Hồ Chí Minh. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc chú 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Chúc mừng cô Ngô Kim Thanh được cấp visa du lịch Mỹ ngày 27/02/2017 tại TP.Hồ Chí Minh. Công ty Thế Hệ Mới thân chúc cô 1 chuyến du lịch Mỹ vui vẻ và thành công.
Page 1 of 7